مبانی اندیشه اسلامی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ها منتشر شده است. در این کتاب خداشناسی در ادیان ابراهیمی مورد بررسی است. در بخش خدا شناسی در یهودیت و مسیحیت موضوعاتی چون شناخت شناسی، وجودشناسی، و ... مورد بحث است