مسیح و شریعت موسوی
56 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » پاییز 1384 - شماره 27 » (24 صفحه - از 31 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره: ما مسیحیت را بیشتر «مذهبی بدون شریعت» شناخته ایم و تردید نداریم که در ساختار کاملا اخلاقی مسیحیت کنونی، شخص عیسی فراتر از قوانین تشریعی است. اما بحث در خصوص شریعت و نقش آن در نجات آدمی از دیرباز مورد مناقشه رسولان مسیحی بوده است. در مقاله ای با عنوان «پولس و شریعت» که در شماره 25 مجله انتشار یافت، به پاره ای از این مباحث پرداخته شد. در این نوشته تلاش شده تا با مراجعه به کتاب مقدس و بررسی سیره رفتاری و گفتاری عیسی مسیح، میزان همراهی او با این باور رایج در جامعه مسیحی ارزیابی شود. موقعیت ممتاز شریعت در شاکله دیانت یهود سبب شد که با ظهور مسیح جامعه جوان پیرو او نخستین پرسش خود را از لزوم التزام به شریعت آغاز کند; پرسشی که حجم قابل توجهی از کلمات عیسی را به خود اختصاص داده است. اما به راستی آیا مسیح آموزگار و مبلغ شریعت بود؟ پاسخ به این پرسش کار ساده ای نیست. مفسران پرشمار کتاب مقدس و الاهیدانان مسیحی در پاسخ به این پرسش هم آوا نیستند. پاسخ های آنان چنان متفاوت است که به خوبی می توان فهمید که این پرسش پرسشی معمولی نیست و خود مسیحیان نیز در پاسخ به آن با مشکلات فراوانی دست به گریبان اند و با تأویلات جدّی و عمیق کوشیده اند تا از آنچه مسیح می گوید، فهم درستی داشته باشند.