پولس و شریعت
50 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار 1384 - شماره 25 » (36 صفحه - از 25 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره پولس در شمار بحث‏انگیزترین الاهیدانان مسیحی است که تأثیر عمیقی بر سامانه آموزه‏های مسیحیت داشته است. او هرگز نتوانست عیسی را درک کند و به شاگردی‏اش درآید، اما وی را باید از عوامل مهم تشکیل‏دهنده تاریخ مسیحیت دانست، نه فقط یک شخص خاص. بی‏گمان در میان آرای پولس که به شکلی زنجیره‏وار درهم تنیده‏اند، رویکرد او به شریعت پردامنه‏ترین مباحث را در مجموعه عهد جدید و رسائلش به خود اختصاص داده است. او تلاش می‏کند تا با طرح پیش‏فرض‏هایی الاهیاتی جوهره شریعت را انکار کند و مردم را به حیات روحانی در عیسی مسیح فرا خواند؛ چیزی که از عیسی(ع) نمی‏توان تأییدی بر آن یافت. بررسی شریعت موسوی در مجموعه نوشته‏های عهد جدید، موضوع پردامنه‏ای است که مباحث فراوانی درباره آن مطرح شده است. فارغ از چراییِ این امر، نگاه عهد جدید به شریعت را می‏توان در سه رویکرد متمایز سامان داد: رویکرد مسیح، رویکرد رسولان و رویکرد پولس. در این نوشته، نویسنده بر آن است تا رویکرد پولس به شریعت موسوی را بر اساس آنچه در رسائلش طرح شده، بررسی کند و به اختصار به تمایز آن با رویکرد مسیح و رسولان بپردازد.