خدای عهد عتیق
51 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » پاییز 1381 - شماره 15 » (10 صفحه - از 217 تا 226)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره بی‏گمان، شاکله آموزه‏های ادیان بر درک چگونگیِ پیوند بشر با خدا استوار است و «دیانت موضوعِ رابطه انسان با خداست». یهودیت از جمله ادیان توحیدی است که فهم آن بدون درک تصویری که از تعامل خدا و بشر ارایه می‏دهد ناممکن است. خدای عهد عتیق خدایی است حاکم و قانونگذار؛ او شهریار زمین است که پادشاهانِ جهان از هیبت بی‏مثالش به خود می‏لرزند؛ خدایی که بندگانش باید از او بترسند، آن‏گونه که جرأت نکنند نامش را بر زبان برانند. خدای ملیِ یهودیان خدای آنان است و نه دیگران و آنان قوم خدایند نه دیگران. خدای عهد عتیق خدایی است بیرونی که فاصله‏اش با انسان از بین نمی‏رود و اگرچه، گاه فرمان می‏دهد تا بندگانش بدو عشق بورزند، ولی اگر بنده‏ای بخواهد و یا بتواند او را دوست داشته باشد، بی‏گمان، این عشق از دروازه وحشت گذشته است. خدای عهد عتیق، حاکمِ اطاعت‏طلبی است که تنها در چارچوب قانون با بندگانش در تعامل است.