الاهیات در زمان حاضر
53 بازدید
محل نشر: هفت آسمان » بهار 1383 - شماره 21 »(30 صفحه - از 181 تا 210)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عنوان «الاهیات در زمان حاضر» بیانگر این مطلب است که الاهیات به‏رغم این‏که جزئى ثابت از پیکره معرفت به‏شمار مى‏رود؛ متغیّر نیز مى‏باشد. الاهیات حداقل به اندازه دیگر رشته‏هاى عقلى، رشته‏اى فعّال و پویا است که با شرایط زمان در تعامل بوده، در طى آن متحول مى‏شود. حتى آن دسته از الاهیات‏هایى که مدعى پاسدارى از مواضع ثابت تعالیم سنتى هستند و با گذر از رسوم فلسفى و فرهنگى مخالفند، تنها در صورتى مى‏توانند چنین ادعایى داشته باشند که گونه‏هاى جدیدى از استدلال را براى مقابله با ایرادهاى تازه بر مواضع‏شان، به‏وجود آورند. الاهیات به پرنده‏اى در حال پرواز تشبیه شده است. از این رو، ارائه گزارشى از «الاهیات معاصر» کارى است بس دشوار؛ به ویژه آنگاه که در واقع پرندگان متعددى وجود داشته باشند که نه جهت حرکت‏شان یکى است و نه سرعت حرکت‏شان. براى ادا کردن حق پویایىِ تاریخىِ الاهیات، و نه تلاش براى وصف دیدگاه‏هاى متعدد فعلى، مهم‏تر این است که مهم‏ترین جهت‏گیرى‏هایى را که بستر حرکت گونه‏هاى مختلفى از الاهیاتند و نیز نیروهاى محرک در پسِ این جهت‏گیرى‏ها را نشان بدهیم. روشن است که در مقاله‏اى با این حجم ارائه تصویرى کلى کفایت مى‏کند و آنچه باید رسم شود چارچوب بحث است. ______________________________ 1 این مقاله ترجمه‏اى است از: Keith Clements, Theology Now, in Companion Encyclopedia of Theology, Ed. by Peter Byrne and Leslie Houlden, Routledge, 1995, pp. 272-290. گفتنى است تمام مقالات این مجموعه (48 مقاله) به همت پژوهشگران مرکز مطالعات ادیان ترجمه شده و شمارى از آنها پیش‏تر در مجله هفت آسمان انتشار یافته است.