اخلاق بافت، اخلاق متن
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش شده است در باره ی نسبت اخلاق متن و اخلاق بافت سخن گفته شود