سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
سردبیر شعایر 
1374/07/01 
1380/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات دفترتبلیغات 
--- 
1374/07/01 
1381/07/01 
پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات ادیان و مذاهب اسلامى 
پژوهشگر و عضو هیئت علمی و رئیس کتابخانه تخصصى 
1376/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور 
رئیس مرکز آموزشهای غیر حضورى 
1381/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده مهدویت، موسسه آینده روشن 
پژوهشگر و مدیر گروه ادیان 
1383/07/01 
 
علمى،اجرائى 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
قرآن و عهدین 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
مدرس 
 
 
روش شناسی تفسیر قرآن 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
 
 
منجی در ادیان 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
 
 
کارکردهای اجتماعی مهدویت 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
ساختار و محتوای قرآن و عهدین 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
ساختار و محتوای قرآن و عهدین 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
آشنایی با کتاب مقدس 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی دین 
تدریس 
دانشگاه معارف 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
مؤسسه عالی علوم انسانی 
مدرس 
 
 
انسانشناسی فرهنگی 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
هرمنوتیک و مبانی تفسیر متون مق 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
کلام تطبیقی (ادیان ابراهیمی) 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
اخلاق یهوی- اخلاق مسیحی 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
 
تاریخ و کلام یهودی